OPEN RE-ECO NEWS
Novinka v prodeji recyklátů
02.02.2021

Novinka v prodeji recyklátů

Nově v prodeji recyklovaný štěrkopísek frakce 0-32. Bezkonkurenční cena 200/tunu , 400 za m3                                   
 

Více zde

Použití recyklátů

Betonový recyklát

 

Vhodný je jako plnivo do betonů. Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách, je poměrně často součástí podkladních vrstev vozovek stmelených cementem, ochranných vrstev silničních komunikací a pražcového podloží a slouží hlavně jako náhrada přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd.

betonový recyklát

Cihelný recyklát

 

Nabízí podstatně širší možnosti využití, než je doposud všeobecně známo, a to na výrobu cihlobetonu, který je možné používat jako výplňové zdivo ve skupině monolitických konstrukcí, k výrobě prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků a k výrobě určitých stavebních směsí. Lze jej využít i ve stabilizovaných podkladech a v nestmelených vrstvách vozovek a byla zkoušena i výroba nepálených lisovaných cihel ze směsi cihelného recyklátu a hlíny s příměsí cementu i bez příměsi cementu.

Cihelný recyklát

Asfaltový recyklát

 

Bylo prokázáno, že asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie prováděné za studena, za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí. Nejvhodnější využití asfaltového recyklátu za studena je následující: bez přidání nového pojiva k recyklátu s použitím pro málo zatížené vozovky; pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev; s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) pro provedení nové stmelené podkladní vrstvy; s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, což je vhodné zejména tam, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo; kombinovaný způsob, kdy se k recyklovanému materiálu přidává emulze i cement, čímž je dosahováno nejlepších výsledků, neboť vlastnosti těchto směsí je prokazatelně možné srovnat se směsmi typu obalovaného kameniva zpracovávanými za horka.

Asfaltový recyklát
 
 

Podívejte se také pohodlně na novinky staršího data:

archiv novinek

Download

Důležité informace pro Vás ke stažení

 

Sídlo společnosti

Recyklační areál

Zemník

OPEN RE-ECO, s.r.o.
Jiráskova 701 |  755 01  Vsetín

Tel./fax: 571 419 375
E-mail: otevrel@openreeco.cz