OPEN RE-ECO NEWS
Novinka v prodeji recyklátů
02.02.2021

Novinka v prodeji recyklátů

Nově v prodeji recyklovaný štěrkopísek frakce 0-32. Bezkonkurenční cena 200/tunu , 400 za m3                                   
 

Více zde

OPEN RE-ECO

Při naší práci hodláme stejně jako v minulosti i nadále stavět na našich dosavadních hodnotách - spolehlivosti a preciznosti stavebních úprav, včasné realizaci a poskytování dlouhodobých garancí. Také recyklací, tedy zpracováním a přeměnou stavebního odpadu na druhotnou, opět využitelnou surovinu, chceme přispet k ochraně životního prostředí.

Jsme si dobře vedomi, že by uvážlivost a šetrnost k životnímu prostředí měla být každodenním tématem při plánech i realizacích všech projektů.

Proto se i v budoucnu hodláme řídit následujícími zásadami:

 • chovat se ohleduplně k životnímu prostředí
 • zvyšovat spokojenost zákazníka
 • dodržovat právní předpisy ČR a normy EU
 • rozširovat nabízené služby a zvyšovat jejich kvalitu
 • v rámci pracovních povinností motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí
 • realizovat hospodárná a preventivní opatrení v oblasti využívání odpadu, spotreby energie a surovin, snižování hlucnosti atd.
 • předcházet vzniku havarijních situací a eliminovat všechny vlivy, které by mohly způsobit tyto situace
 • zvažovat ekonomickou únosnost použití nejlepší dostupné technologie pro dosažení firemních cílů
 • začlenit hlediska ochrany životního prostředí do marketingu a dodavatelsko - odběratelských vztahů
 • být transparentní vůci veřejnosti
 • vytvářet potřebné financní zdroje pro kontrolu dopadu na životní prostředí
 
 

Podívejte se také pohodlně na novinky staršího data:

archiv novinek

Download

Důležité informace pro Vás ke stažení

 

Sídlo společnosti

Recyklační areál

Zemník

OPEN RE-ECO, s.r.o.
Jiráskova 701 |  755 01  Vsetín

Tel./fax: 571 419 375
E-mail: otevrel@openreeco.cz